Adatvédelem

Fejlesztés alatt..

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT - www.hangberlet.hu

E-KÖRNYEZET ÉS JOGI HÁTTÉR 

Web áruházunkban található eszközök bérlését és a szolgáltatások igénybevételét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm.rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.törvény szabályozza.

SZERZŐI JOGOK

A webáruházunk oldalain fellelhető minden adat, információ, a weboldal arculata, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal tartalmának üzleti célú másolása, terjesztése tilos, illetve csak a tulajdonos engedélyével lehetséges.

 

ADATVÉDELEM

Az ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat harmadik félnek semmilyen formában nem adja ki, beleértve ebbe a marketing célokat is.

A webáruház üzemeltetője az oldalak használata során, betartja a vonatkozó adatvédelmi törvények és rendelkezések előírásait.A személyes adatokat minimum 2 évig tároljuk, ezek törlésére külön kérésre van lehetőség.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján az adatkezelő által bejegyzett adatok:

Adatvédelmi nyilvántartásba vétel dátuma: 2015.04.28.
Adatkezelő: Micsutka Tamás E.V.
Az adatkezelés megnevezése: Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése. Webáruházba regisztrált vevők, felhasználók adatainak kezelése
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-84915/2015.


Az Üzemeltető a személyes adatokat az Interware Kft.
(Székhely: 2191 Bag, Petőfi tér 14. Weboldal: www.interwarekft.hu) szerverein tárolja, amelyek 24 órás felügyelet mellett a magyarországi internet hálózaton működnek.